10 AGOSTO / 2

1° set > MOODS DUET
2° set > ELISA BROWN BLUES QUARTET

Soveria Mannelli (CZ)
Centro Storico
ore 21.30
Ingresso libero

Leggi >